È possibile detrarre le spese chirurgiche certificate da più documenti di spesa?